Misja i wizja

Misją Fundacji Czarna Górka jest odkrywanie, inspirowanie i promowanie młodych talentów oraz wspieranie ich mobilności i dalszego rozwoju w duchu poszanowania dla tradycji i dziedzictwa kulturowego lokalnych społeczności, z których się wywodzą.

Pragniemy, by Podkarpacie stało się przestrzenią otwartą na utalentowanych ludzi ze wsi oraz małych i średnich miast. Chcemy ułatwić im dostęp do kultury i edukacji, a także zwiększyć szanse na podnoszenie swoich kwalifikacji oraz umożliwić wymianę doświadczeń z sąsiadami w ramach współpracy transgranicznej w makroregionie Karpat.

W naszych działaniach dążymy do trwałego podniesienia jakości życia mieszkańców Podkarpacia, kierując się ideą zrównoważonego rozwoju i troszcząc o zachowanie bioróżnorodności terenów wiejskich i słabo zurbanizowanych.

Nazwa fundacji pochodzi od przysiółka Czarna Górka w Jasienicy Rosielnej, gdzie urodził się i wychował Fundator, dr inż. Roman Tabisz.

Przewiń do góry